Kişisel Verilerin Korunması

CarLife Rent A Car olarak kişisel verileriniz ve bilgileriniz gizliliğine yönelik yüksek düzeyde hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belirtilenler ve ilgili kanunda yer alan düzenlemeler, Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafınca alınmış ya da alınacak olan kararlar kapsamında kişisel verilerinizi korumak ve her şart altında yasalara uygun şekilde muhafaza etmek sahip olduğumuz temel etik prensipler bağlamında son derece kritik bir önem arz etmektedir. Söz konusu kanun, kurul ve düzenlemeler tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yükümlü olduğumuzun bilincinde olarak sunmuş olduğumuz tüm hizmetlerde yasalara uygun faaliyetler sürdürmekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin korunması kapsamında sahip olduğumuz etik ve prensipli ilkesel tutumu muhafaza ederek CarLife Rent A Car olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusunun sahip olduğu yükümlülükler ve mükellefiyetleri gözeterek; şirketin daha kaliteli ve verimli bir hizmet politikası benimsemesi, orta, uzun ya da kısa vadede yönetim politikalarında şirket içi dinamiklerin gözetilmesi ve belirlenmesi, şirketin yönetim prensipleri içerisinde yer alan insan kaynakları çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi, sağlanan hizmetler kapsamında; memnuniyet, şikayet, beğeni ya da bağlılık gibi temel müşteri geri bildirimlerinin denetlenmesi, sunulan hizmetler kapsamında tarafların sahip olduğu yasal hakların muhafaza edilmesi, ziyaretçi ya da müşterilerin kayıtlarının tutulması veya muhafaza edilmesi, raporlama faaliyetlerinin icra edilebilmesi, hukuksal sorunların veya uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde hukuksal alanda tarafların sahip olduğu hakların güvence altına alınabilmesi sebepleri doğrultusunda, şirketimiz sahip olduğu yönetim politikaları ve yasal olarak belirlenen haklar nezdinde etik prensiplere uygun şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel Veri Aktarımı

İlgili kanunun 8 ve 9. Maddelerinde Veri Sorumlusu olarak kabul edilen tüzel ya da ticari kişiliklerin yasalar önünde bazı temel yükümlülükleri bulunur. İş bu yükümlülükler söz konusu işlenen kişisel verilerin paylaşılması kapsamında temel dinamiklere atıfta bulunmaktadır. Bu atıf nezdinde; kanunen yetkili olan kamu kuruluşları, adli makamlar, idari makamlar veya ilgili kanunda izin verildiği ölçüde tüzel kişiliklerin söz konusu verileri talep etmeleri halinde CarLife Rent A Car firması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğu temel yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.

Veri Sahibinin Veri Sorumlusu Karşısında Sahip Olduğu Hukuksal Haklar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Veri Sorumlusu olarak kabul edilen tüzel ya da ticari kişilikleri belli başlı durumlarla yükümlü kıldığı gibi veri sahiplerini koruyucu tedbirler de içermektedir. Bu kapsamda arzu etmeniz durumunda CarLife Renat A Car ile iletişime geçerek; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyorsa hangi ve nasıl şartlar altında işlendiği hakkında bilgi sahibi olma, verilerin üçüncü şahıs ya da tüzel kişiliklerle paylaşılıp paylaşılmadığı hakkında bilgi edinme, verilerin işlenme amacını sorgulama, kişisel verilerin yanlış işlenmesinden kaynaklanan sorunlarda revize talep etme gibi isteklerinizi iletebilirsiniz.

Whatsapp Telefon